نمایش منو داده پردازان معاصر

سیستم کارگزینی

سیستم کارگزینی

1- امکان تعریف انواع اقلام حقوقی مورد نیاز برای سازمانهای دولتی و غیردولتی اعم از رسمی ،پیمانی ، روز مزد بیمه ای ، نیمه وقت و... و سازمانها و موسساتی که تابع قانون کار و تامین اجتماعی می باشند.

2- امکان ثبت جزئی ترین اطلاعات کارکنان و پرسنل سازمان یا موسسه در سیستم اعم از اطلاعات فردی و وابستگان فردی ، سوابق تحصیلی و سوابق شخصی ، دوره های آموزشی و سوابق کاری وجود داشته که در نتیجه ثبت این اطلاعات ، گزارشات متنوع و کامل در هر مقطع از زمان می توان از  کارکنان و پرسنل سازمان یا موسسه در شکلهای مختلف برای استفاده مدیران و سازمان و موسسات ذیربط تهیه نمود .

3- صدور حکم کارگزینی فردی و یا گروهی از امکانات این سیستم است.

4 - محاسبه اقلام حقوقی با توجه به ضرایب تعیین شده مطابق با قوانین و مقررات و سوابق خدمتی و ارزشیابی سالیانه توسط نرم افزار انجام می شود و به همین دلیل خطای ناشی از تنوع پست ها و مشاغل در ثبت اطلاعات به روش دستی توسط کاربر جلوگیری می شود.

 5 - امکان تهیه گزارشات جامع از احکام پرسنلی ، فردی ، کلی ، خلاصه پرونده استخدامی ، مدارک تحصیلی ، پست های سازمانی ، سنوات خدمتی در این سیستم وجود دارد .

6- امکان ارسال احکام صادرشده در این سیستم جهت سیستم حقوق و دستمزد به منظور پرداخت حقوق پرسنل وجود دارد که  این امکان از ثبت مجدد اقلام حقوقی احکام در سیستم حقوق و دستمزد جلوگیری کرده و بالطبع خطای ناشی از ثبت مجدد اطلاعات و اقلام حقوقی در سیستم حقوق و دستمزد بوجود نخواهد آمد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط به شرکت مهندسی داده پردازان معاصر می باشد
طراحی و توسعه: شرکت تحقیقات و توسعه داتیس
back to top