نمایش منو داده پردازان معاصر

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

1- امکان تعریف و ایجاد جداول مالیاتی و جداول و مبالغ مرتبط با حق بیمه و بازنشستگی و تامین اجتماعی و سایر پارامترهای حقوقی در این سیستم وجود دارد.

2- امکان تعریف و ایجاد مراکز هزینه شامل ادارات و واحدهای زیر مجموعه سازمان یا موسسه وجود دارد.

3- امکان تعریف و ایجاد اقلام حقوقی کسورات فردی بصورت کلی یا جزئی از دیگر امکانات این سیستم است.

4 - امکان دریافت انواع اطلاعات پرسنل نظیر مشخصات پرسنلی و احکام کارگزینی از طریق سیستم کارگزینی وجود داشته و در نتیجه عدم نیاز به ثبت مجدد اقلام حقوقی مندرج در حکم کارگزینی هر فرد توسط کاربر به سیستم وجود دارد که بالطبع این امکان باعث می شود تا خطای ناشی از ثبت اقلام حقوقی مندرج در حکم کارگزینی توسط کاربر وجود نداشته باشد.

5 - امکان دریافت افراد تحت پوشش بیمه پرسنل از سیستم کارگزینی یکی دیگر از مزایای این سیستم است.

6- امکان تعریف و ایجاد لیست پرداخت اضافه کاری ، ماموریت ها ، ثبت مزایا بصورت گروهی و کلی و همچنین درج آنها در فایل اکسل و انتقال فایل اکسل به سیستم جهت برخورداری از سرعت عمل و کوتاه شدن ثبت داده های متغیر هر پرسنل به سیستم جهت محاسبه حقوق

7 - تهیه گرازشات مورد نیاز سازمان (لیست پرداخت (جهت بانک پرداخت کننده حقوق) ، لیست حقوق و دستمزد ، لیست کسورات سازمانی پرسنل ، خلاصه لیست حقوق (لیست پرداخت کلی به عنوان روکش سند مالی حقوق) ، لیست حق بیمه درمانی ، لیست کسورات سازمان بازنشستگی پرسنل ، لیست کسورات سازمان تامین اجتماعی پرسنل ، لیست پرداخت ماموریت ها و اضافه کاری ها به صورت جداگانه و ...) با فرم چاپی استاندارد سازمانهای ذیربط از دیگر امکانات این سیستم می باشد.

8- امکان تهیه فایل های بیمه و مالیات با فرمت و ساختار موردنظر سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی.

9- امکان تهیه فایل های متنی جهت واریز وجه به حساب بانکی پرسنل با ساختار موردنظر کلیه بانک ها.

10- امکان تعریف انواع وام و امکانات مختلف از قبیل اصلاحیه ، تسویه ، قسط موقت و ...و اختصاص آن به پرسنل.

سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد شامل زیرسیستم های کارگزینی ، حقوق و دستمزد و مدیریت نیروی انسانی می باشد.


کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط به شرکت مهندسی داده پردازان معاصر می باشد
طراحی و توسعه: شرکت تحقیقات و توسعه داتیس
back to top